Wat verstaan we onder stammen?

Een stam is een egalitaire vorm van politieke organisatie, gebaseerd op verwantschap. Historisch gezien is het stamverband een ontwikkelingsfase die volgt op de zwerfgroep van jagers en verzamelaars. Stamverbanden gaan vooraf aan staatsvorming. De stam is een verzameling verwantengroepen die aangrenzende gebieden bewonen en een gevoel van eenheid kennen door culturele overeenkomsten, frequente contacten, huwelijken over en weer en overeenkomstige belangen. Een stam omvat dan ook meerdere clans, groepen die hun afstamming terugvoeren op één voorvader. Binnen een stam bestaan geen grote statusverschillen. Het stamhoofd wordt vaak bijgestaan door een raad van ouderen. Stammen zijn gebonden aan een bepaald gebied. Staten ontstonden uit de vrijwillige aaneensluiting van twee of meer stammen (confederaties) of door de onderwerping van de ene stam door de andere. In Europa raakte de rol van stammen, zoals Franken en Saksen, uitgespeeld in de vroege Middeleeuwen, toen feodale staten ontstonden.