Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Vaticaan straft Nederlandse bisschop voor kindermisbruik

Het Vaticaan heeft anderhalf jaar geleden de Nederlandse bisschop van het bisdom Ngong in Kenia een beroepsverbod opgelegd na beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Aan de kwestie werd geen ruchtbaarheid gegeven. Het is voor het eerst dat het Vaticaan een Nederlandse bisschop straft wegens kindermisbruik.

De bisschop, monseigneur Cor Schilder (69), verliet Kenia voortijdig in augustus 2009, officieel om gezondheidsredenen. Sindsdien verblijft hij in een rusthuis van zijn congregatie, de missionarissen van Mill Hill, in Oosterbeek. De overste van de congregatie in Nederland, Fons Eppink, bevestigt tegenover NRC Handelsblad en de Wereldomroep dat de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren in Rome maatregelen genomen heeft tegen Schilder.

“Hij mag in het openbaar geen missen opdragen en geen pastorale taken vervullen.” - Fons Eppink

De straf komt in de praktijk neer op een beroepsverbod. Schilder was bijna veertig jaar in Kenia. Sinds 2003 was hij bisschop.

Fons Eppink was overste van de Mill Hill-missionarissen in Kenia toen de beschuldigingen tegen de bisschop opdoken. Eppink: “Ik heb de nuntius van het Vaticaan in Kenia en de aartsbisschop om een kerkelijk onderzoek gevraagd. Daarna heeft het Vaticaan maatregelen getroffen.” De politie werd niet geïnformeerd.

De hoogste bestuurder van de missionarissen van Mill Hill, algemeen overste Anthony Chantry, zegt in een schriftelijke verklaring dat de congregatie ‘volledig zal meewerken aan een eventueel justitieel onderzoek ter bescherming van de belangen van kinderen en kwetsbare volwassenen’. Schilder zelf wil niet reageren.

De beschuldigingen tegen Schilder komen van een man die nu 32 jaar is. Hij is lid van de Masai, een nomadenstam, en zou op veertienjarige leeftijd zijn verkracht door Schilder, toen die nog geen bisschop was. De man beschuldigde ook een tweede, inmiddels overleden Nederlandse Mill Hill-missionaris.

Tegen een derde Mill Hill-missionaris loopt nog een onderzoek door het katholieke klachtenbureau Hulp en Recht. Deze pater zou, na zijn terugkomst uit Kenia, een minderjarig meisje misbruikt hebben in het missiehuis in het Noord-Hollandse Hoorn.

Volgens het Openbaar Ministerie kan het misbruik in Kenia mogelijk ook in Nederland worden vervolgd als aangifte wordt gedaan.

Het bisdom Ngong telt honderdduizend rooms-katholieken. De Nederlandse afdeling van Mill Hill heeft 159 leden, van wie er 39 werkzaam zijn in het buitenland.

Sinds het vertrek van Cor Schilder heeft Nederland nog vier ‘missiebisschoppen’; in Suriname, Ethiopië, Australië en Brazilië. In 1962 waren er nog 66 missiebisschoppen.


Update:
Het Openbaar Ministerie gaat de congregatie om opheldering vragen.