Stemhulpen zat

De heren Tiemeijer, Anderson en Fossen (Opinie, 26 februari ) worden op hun wenken bediend door het Instituut voor Publiek en Politiek, onderdeel van het Huis voor democratie en rechtsstaat. De auteurs stellen ten eerste dat stemhulpen geen rekening houden met strategisch stemmen. Speciaal voor hen die strategisch willen stemmen bij de Statenverkiezingen, is een StemWijzer voor de Eerste Kamer ontwikkeld.

Aan de roep om een stemhulp die terugkijkt is reeds jaren geleden gehoor gegeven: op Stemmentracker.nl kunnen kiezers erachter komen met welke partij in het parlement ze mee zouden hebben gestemd. Ook op lokaal niveau bestaan inmiddels dergelijke initiatieven, hoewel deze wat meer voeten in de aarde hebben.

Een derde bezwaar betrof het feit dat stemhulpen ‘slechts’ concrete voorstellen voor de korte termijn bevatten. Kiezers zouden er volgens de auteurs verstandig aan doen zich niet te veel door concrete beleidsvoorstellen te laten leiden. Beter zou het zijn de stem op basis van ideologie te bepalen, en daar vragen de stemhulpen niet naar. Hiervoor bestaat echter al lang de PartijenWijzer. Wederom een wens gehonoreerd.

Kiezers zijn uitstekend in staat te bepalen op basis waarvan zij hun keuze maken. Wij geven hun daarbij verschillende handvatten. Het produceren van één allesomvattende stemhulp is door de vele onvergelijkbare grootheden niet realistisch. Maar de diversiteit aan stemhulpen komt aan een scala aan wensen tegemoet.

Nel van Dijk

Directeur a.i. Huis voor democratie en rechtsstaat, Almere