Snoek en babysit

Vruchtbaarheid van snoeken sterk achteruit

AMSTERDAM, 1 maart - - De organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij heeft geconstateerd, dat de vruchtbaarheid van de snoeken in de Westeinderplassen de laatste jaren sterk achteruitgegaan is. In 1965 waren 64 van de honderd eieren bevruchtbaar, in 1970 waren dit nog maar achttien. De OVB is nu bezig met een onderzoek naar de oorzaak hiervan. De teruglopende vruchtbaarheid van snoeken is op het ogenblik alleen in Rijenhout aan de Westeinderplassen gemerkt. Aanvankelijk dacht men, dan een hoog kwikgehalte van het water hier verantwoordelijk voor was. In Aalsmeer wordt bij de tuinbouw echter praktisch geen kwik gebruikt.

Babysit aan kassa schouwburg

Door onze correspondent

TILBURG, 1 maart - - De bezoekers van de Tilburgse Stadsschouwburg zullen met ingang van 1 maart gebruik kunnen maken van een voor Nederland unieke service. Naast hun toegangsbewijzen zullen ze aan de kassa ook een kaart kunnen kopen voor een babysit. Mits ze dat uiterlijk een dag voor de voorstelling doen kunnen ze ervan verzekerd zijn dat er op hun uitgangsavond om half acht een babysit voor de deur staat.

Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met een speciaal hiervoor opgerichte studentenbabysitcentrale, die de benodigde mensen levert. Een oppas van half acht tot half twaalf kost vijf gulden. De aanleiding tot deze speciale service is dat in het verleden vaak gebleken is dat juist het gemis aan goede babysitters velen ervan weerhield om een avond naar een theater te gaan. De schouwburgdirectie hoopt dat dit probleem op deze manier zal zijn opgelost. Voorlopig draait de babysitservice alleen op doordeweekse dagen. Bij voldoende succes zullen er met ingang van het nieuwe theaterseizoen ook weekeinden in betrokken worden. [...].