Patiëntendossiers vaak onvolledig

Huisartsen maken nog vaak fouten in hun patiëntenregistratie. Belangrijke informatie over bijvoorbeeld medicijngebruik, maar ook de ziektegeschiedenis van een patiënt wordt geregeld verkeerd vermeld in elektronische patiëntendossiers.

„Daardoor kan de volledigheid en kwaliteit van de dossiers in het gedrang komen”, schrijft het Nivel, onderzoeksinstituut voor de zorg, in een rapport dat vanmiddag verschijnt.

Goede dossiers kunnen bij plotselinge ziekenhuisopname onnodige complicaties vermijden en zelfs levens redden. Als goed is bijgehouden welke allergieën iemand heeft of welke medicijnen zijn gebruikt, kan een ziekenhuis of waarnemer beter helpen.

Het Nivel trekt zijn conclusies na evaluatie van de registratie in ongeveer honderd huisartsenpraktijken in Twente. Volgens het instituut heeft het onderzoek ook ruimere betekenis. Twentse huisartsen zijn in Nederland voorlopers in het elektronisch opslaan van patiëntengegevens, en bieden vaak ondersteuning aan collega’s.

Onderzoeker Robert Verheij geeft een voorbeeld van een registratiefout zoals het Nivel die vaststelde: „Bij sommige praktijken lijkt een patiënt nog steeds medicijnen te slikken, terwijl het laatste recept al langer dan zes maanden geleden is uitgeschreven. Dat kan leiden tot fouten in de medicatie.” Daarnaast blijkt in de registratie van allergieën veel variatie tussen huisartsenpraktijken te bestaan. „De ene huisartsenpraktijk registreert ze wel uitgebreid, de andere niet.”

Omdat huisartsen nog veel ervaring met een goede elektronische registratie moeten opdoen, bestaat bij sommigen huiver voor vroegtijdige invloeden van bijvoorbeeld zorgverzekeraars op dit leerproces. Zo plaatste twee weken geleden bestuurssecretaris A. Corpeleijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap vraagtekens bij de samenwerking tussen zorgverzekeraar Menzis en huisartsen. Menzis stimuleert bepaalde normen voor de opslag van gegevens, en betaalt huisartsen daarvoor. „Het Genootschap heeft bezwaar tegen het feit dat Menzis gekozen heeft voor een afrekenmodel”, zei Corpeleijn toen. Gisteren beklemtoonde het Genootschap dat het samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraars als Menzis juist toejuicht.