opinext@nrc.nl

Zijn meisjes beter in onderwijs?

In de nrc.next van 24 februari wordt een mogelijk verband gelegd tussen de betere onderwijsprestaties van meisjes ten opzichte van jongens en het talige tweedefase-onderwijs in Nederland.

Misschien dat er inderdaad een verband is, maar dat dit een onderdeel is van veel bredere conclusies. Mijn hypothese is dat meisjes het als groep wereldwijd beter doen in het onderwijs dan jongens als ze eenmaal de kans krijgen om langdurig onderwijs te volgen. Zo heb ik gelezen dat vrouwen in China over het algemeen hoger zijn opgeleid en zag ik in een documentaire over de Arabische wereld dat vrouwen die onderwijs volgen betere resultaten boeken dan jongens.

Wellicht zijn vrouwen niet alleen taliger, maar hebben zij ook andere kwaliteiten die in een leerproces gunstig zijn zoals het gemakkelijker leggen van dwarsverbanden, aan meerdere zaken tegelijkertijd werken, beter in staat zijn om te luisteren en om te leveren wat er gevraagd wordt. Als dat het geval is, is de suggestie dat het onderwijs is doorgeslagen wel een hele gevaarlijke!

Marike Jehee

Onderwijskundige

Boer zoekt nieuwe Van Dale-definitie

Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen weken de liefdesperikelen van de boeren Richard, Frank, Marcel, Gijsbert en boerin Annemarie gevolgd in het KRO-programma Boer Zoekt Vrouw. Was het een simpel datingprogramma dat mensen zo aantrok? Of zat de aantrekkingskracht in het koekeloeren naar een omgeving die voor sommigen bekend terrein, maar voor velen een terra incognita is, het leven op een boerderij?

Voor mij als boerendochter is het programma een feest van herkenning. Met één verschil. Vroeger was er een grote afstand tussen de bewoners van ‘de stad’ en ‘het platteland’. Of, om het minder eufemistisch uit te drukken: stadse meisjes vielen liever ter plekke dood neer dan naast een boerenjongen te lopen, laat staan ermee ‘verkering’ te hebben. Ook omgekeerd.

De duizelingwekkende hoeveelheid brieven die sommige boeren in het programma kregen, heeft laten zien dat de tijd veranderd is. De boer is salonfähig geworden. Het is zelfs een beroep waar met ontzag over wordt gesproken. Zoals: de klok rond werken, inzetten van de nieuwste technologieën, snel inspelen op marktontwikkelingen, etc. Het imago van de boer is veranderd.

Echter, niet in Van Dale. Daar wordt een boer onder meer neergezet als een conservatief persoon, iemand zonder manieren, lomperd, kinkel. Wordt het niet eens tijd dat Van Dale de tijdgeest volgt? Immers, kennen we geen andere voorbeelden die vroeger ook kwetsend waren en uiteindelijk zijn geschrapt? Dus, bij deze de oproep voor een revisie van het begrip boer. Of moet de KRO nog tien jaar lang afleveringen uitzenden?

Diety Oppedijk

Haarlem

Brieven en opinieartikelen kun je sturen naar opinext@nrc.nl