Hoe machtig zijn de stammen daar nu nog?

De meeste Libiërs hebben hun nomadische bestaan opgegeven: 88 procent van de bevolking woont in steden. Zij weten van elkaar nog bij welke stam ze horen en dit speelt nog weleens mee in het handelsverkeer en bij sollicitaties. Maar de stam is niet langer de primaire identiteit. Stamhoofden hebben een rol bij de beslechting van familieruzies, maar mensen luisteren alleen als het hun uitkomt. Politieke invloed hebben die hoofden niet meer en het is de vraag of ze die nu kunnen heroveren. Toen Gaddafi de macht greep, zwoer hij een einde te maken aan ‘tribalisme’, maar toen hij in conflict kwam met medeofficieren gebruikte hij het om rivalen tegen elkaar uit te spelen. Het leger is verdeeld tussen de Qadhadfa, de stam van Gaddafi, en de Magariha, de stam van Abdelbaset Ali al-Megrahi, de man achter ‘Lockerbie’. De Magariha is verbonden met de Warfalla, met een miljoen mensen de grootste stam. Die hebben weer nauwe banden met de Al-Zintan, die zich als eerste aansloot bij de opstand. Gezien de verzwakte stambanden en de bestaande krachtsverhoudingen is de kans op een stammenoorlog na de val van Gaddafi niet groot.