AFM beboet ING voor verstrekken onverantwoord hoge hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft De ING Groep boetes opgelegd voor het verstrekken van onverantwoord hoge hypotheken en kredieten. Dat hebben de bank en de toezichthouder vanochtend bekendgemaakt.

De drie boetes van in totaal 130 duizend euro zijn opgelegd in het kader van een branchebreed onderzoek naar advisering en kredietverstrekking door grote banken in Nederland. Dit onderzoek leidde eerder al tot boetes voor andere banken.

Volgens de AFM heeft ING in vijf van de twintig onderzochte dossiers onvoldoende aangetoond dat er sprake is van verantwoorde hypotheekverstrekking. ING zegt in een reactie dat zij in alle gevallen het belang van de klant centraal heeft gesteld en dat het klantbelang niet is geschaad. De bank wijst erop dat er in geen van de vijf dossiers sprake is geweest van betalingsproblemen.

De bank gaat echter niet in beroep tegen de boetes en heeft haar beleid op alle genoemde punten aangepast. De AFM eist onder andere dat de financiële positie van ouders die meetekenen voor hypotheekaanvragen van kinderen die de financiële lasten niet volledig kunnen dragen, beter wordt geïnventariseerd.

Ook moet ING voortaan de kredietlimiet van creditcards en winkelpassen meenemen in de kredietruimte van klanten. Ten slotte gaat ING de beoordeling van de hypotheekaanvraag van mensen met een eigen bedrijf voortaan baseren op tenminste drie jaaropgaves, in plaats van één jaaropgave.