Studeren we in Nederland langer?

Zijn Nederlandse studenten inderdaad zo lui, ongemotiveerd en middelmatig als ze bekend staan? En studeren ze langer dan studenten in andere landen? Dat is moeilijk te zeggen. Het grote jaarlijkse rapport van OESO, Education at a glance, waarop ministeries hun beleid baseren, vergelijkt de gemiddelde studieduur van 31 landen. Nederland staat gemiddeld op 5,02 jaar en heeft alleen Denemarken boven zich, met 5,19 jaar. Maar omdat alle opleidingen bij elkaar zijn geveegd en de soorten opleidingen per land erg verschillen, is het niet duidelijk wat dat zegt.

Het meest recente vergelijkende onderzoek stamt uit 2007, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het gebruikte gegevens van een eenmalige internationale studie onder 40.000 studenten uit 14 Europese landen plus Japan. Nederlandse wo-studenten deden destijds gemiddeld 5 jaar en 5 maanden over hun opleiding. Dat was korter dan de gemiddelde 5 jaar en 8 maanden. In Estland, Italië, Noorwegen en Oostenrijk deden wo-studenten langer over hun studie. Maar, zegt het rapport, dat kan komen door de masteropleidingen, die per land erg in duur kunnen verschillen.

Qua uren werk per week was de Nederlandse student niet erg vlijtig. Zij besteedden de laatste twee jaar van hun studie gemiddeld 31 uur per week aan de studie, een stuk onder het gemiddelde van 36 uur. Alleen in Tsjechië en Finland was het nog minder. Nederlandse studenten deden iets minder dan gemiddeld aan hun studie gerelateerd werk. Ze deden wel het meest van allemaal niet-studiegerelateerd werk en deden het vaakst bestuurlijke ervaring op. Maar ze gingen het minst van allemaal voor het hoogste cijfer. Ze zijn „lui en resultaatgericht”, oordeelde het rapport.