Partij voor de Dieren mag niet meedoen aan NOS-debat

Partij Voor De Dieren-fractievoorzitter Marianne Thieme in de Tweede Kamer (FOTO: NRC / Peter Hilz)

De Partij voor de Dieren heeft het kort geding verloren dat zij had aangespannen tegen de NOS. De partij eiste dat het mag deelnemen aan het verkiezingsdebat van 1 maart. Dat meldt de NOS.

De PvdD stelde, gebaseerd op de Mediawet, dat alle tien partijen moeten deelnemen aan het debat. De NOS heeft maar acht van de tien partijen uitgenodigd om mee te doen aan het debat aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen. Dit deden zij om het debat hanteerbaar te houden.

De rechter oordeelde vandaag dat het niet verplicht is dat de PvdD meedoet en stelde dat het journalistieke criterium dat de NOS hanteert voor de organisatie van het debat, duidelijk en neutraal is.

Ook de SGP is niet uitgenodigd. Zowel de SGP als de PvdD waren ook al uitgesloten van het debat op 14 februari. De PvdD is van mening dat beide partijen stelselmatig worden uitgesloten.