Meer jongeren in de bijstand

Steeds meer jongeren komen in de bijstand terecht. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen onder de 27 jaar is de afgelopen twee jaar met 64 procent gestegen tot 35.000 eind 2010.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS die vandaag zijn gepubliceerd.

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26.000 toegenomen. Eind 2010 werden 307.000 bijstandsuitkeringen verstrekt.

Toename door economische crisis
Eind 2008 was het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 259.000. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar in de bijstandscijfers. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar steeg met 19 procent tot 48.000.

Jongeren in de bijstand per provincie

In alle provincies nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe. De sterkste toename was in Flevoland, waar het aantal uitkeringen meer dan verdubbelde, gevolgd door Drenthe met een stijging van 89 procent. Het minst stegen de uitkeringen aan jongeren in Utrecht en Limburg, respectievelijk met 36 en 43 procent.