Waar is de VVD wat betreft binnenlandse privacy?

De opstanden in een aantal landen aan de Middellandse Zee lijken de VVD-Kamerleden Nicolaï en Ten Broeke goed uit te komen om zich eens even als verdedigers van vrijheid en democratie te profileren (Opinie, 21 februari). De heren stellen dat de internetvrijheid ginds gewaarborgd moet worden. En: ‘geen filters naar dictaturen’.

Waar was de VVD als het ging om binnenlandse bescherming van de privacy? De Big-Brother-stroommeter, toch geen probleem voor de partij? Opslag van biometrische gegevens bij aanvraag nieuw paspoort? De VVD was er niet van meet af aan tegen. En de invoering van de ov-chipkaart met al zijn privacygevoelige registraties? Geen punt voor de VVD. Ten slotte is Nederland zo ongeveer kampioen telefoon- en internettappen, mede mogelijk gemaakt door de partij van Nicolaï en Ten Broeke. De feitelijke daden van VVD in eigen land stellen dus bitter weinig voor als het gaat om de verdediging van de vrijheid en privacy van ons allen hier.

Volgens beide Kamerleden dient de EU „budget te reserveren voor de verdere ontwikkeling etc. van anticensuursoftware” in relatie tot autoritaire regimes. Het is verkiezingstijd en dan is stoere taal vrij gemakkelijk te formuleren. Zeker als het gaat over Verreweggistan.

F.M. Boon

Delft