Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Universiteiten: algehele studentenstop en af van studiebeurs’

Universiteiten willen dat het aantal academische studenten niet meer groeit. Ook willen ze af van de studiebeurs en pleiten ze voor meer studiegeld. Dat blijkt uit documenten van de Vereniging van Universiteiten VSNU die in bezit zijn van Trouw.

Algehele studentenstop
Vanaf volgend jaar mag het aantal universitaire studenten wat de VSNU betreft niet meer groeien. Een algehele studentenstop zou hiervoor de oplossing zijn.

De vereniging wil ook dat alle studenten hun studiegeld gaan lenen. Het kabinet wil dit alleen voor studenten in de masterfase. In het leenstelsel zou volgens de universiteiten dan wel een beloning ingebouwd moeten worden voor studenten die hun studie snel afronden.

‘Student moet overheidsgeld compenseren’
Verder willen de universiteiten dat studenten voor wie ze geen overheidsgeld krijgen meer collegegeld gaan betalen. Volgens de VSNU gaat het dan om 44 procent van de universitaire studenten, bijvoorbeeld langstudeerders. De universiteiten willen zelf bepalen hoe hoog het collegegeld voor deze groep wordt.

De universiteiten hebben twee weken geleden in Parijs gepraat over hoe de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs op te vangen. Uit notulen blijkt dat niet elke universiteit achter alle onderdelen van het plan staat. Op hoofdlijnen is er volgens de krant echter steun voor de gekozen benadering. Zaterdag vindt opnieuw overleg plaats.