Galerie

Teun Hocks

Torch Gallery in Amsterdam organiseert een tentoonstelling rondom nieuw werk van Teun Hocks (1947). Hocks is fotograaf, maar hij maakt ook tekeningen. De foto’s worden digitaal bewerkt en ingekleurd en leveren daardoor vervreemdende beelden op waarin hijzelf figureert. Zoals het werk waar Hocks gedesillusioneerd kijkt naar de toeschouwer met een protestvlag in zijn hand.

Lauriergracht 94. 26 febr t/m 9 april. Inl www.torchgallery.com

Paul Beumer

Onder de titel Watching the third world slide by through the prism of a champagne glass toont Galerie de Expeditie in Amsterdam nieuwe werken van Paul Beumer (1982). De foto’s van Teun Hocks lijken op schilderijen, de schilderijen van Paul Beumer lijken op foto’s. Met behulp van op het doek geplakte knipsels uit geschiedenisboeken en glossy’s die bij elkaar worden gehouden door direct uit de tube op het doek gespoten verf verbeeldt Beumer een theater van glamour, weelde en macht.

Leliegracht 47. www.de-expeditie.com

40 jaar galerie Kokon

Tot 20 maart viert Galerie Kokon Tilburg haar 40-jarig bestaan met een groepsexpositie van alle eenendertig kunstenaars die de afgelopen vier decennia hebben geëxposeerd. Er zijn ruim honderd werken tentoongesteld van onder meer Leon Adriaans en Sjef Voets.

Stationstraat 38/40. www.galeriekokon.nl

Akinci

Akinci in Amsterdam presenteert Ruins recycled, een groepstentoonstelling met werk van Lara Almarcegui, Raul Ortega Ayala, Imogen Stidworthy en Edwin Zwakman. De tentoonstelling is een onderzoeksproject waarbij met een poëtische blik wordt gekeken naar architectuur en ruïnes. Niet alleen in de huidige context, maar ook in de historie.

Lijnbaansgracht 317. www. akinci.nl