Brinkman: PVV beweegt richting abortusstandpunt SGP

Een “overgrote” meerderheid van de PVV-fractie deelt het abortusstandpunt van de SGP. Woorden van die strekking spreekt Kamerlid Brinkman in een interview met Contact, het blad van de jongerenorganisatie van de orthodox-gereformeerde partij.

Brinkman gaat in het interview in op de mogelijkheid dat de coalitie de SGP na de Provinciale Statenverkiezingen nodig heeft om een meerderheid in de Eerste Kamer te behouden. Op het gebied van abortus voorziet Brinkman geen problemen:

“Het gevoel dat de SGP heeft, is denk ik al in overgrote meerderheid aanwezig in de fractie. Het zou een rol kunnen gaan spelen als opeens een meerderheid van de fractieleden een buitengewoon liberaal standpunt zou gaan huldigen. Dat verwacht ik echter niet.”

Het is niet voor het eerst dat de PVV een conservatief geluid over abortus laat horen: Kamerlid Agema stelde in het verleden al voor de abortusgrens te verlagen naar veertien weken. Het abortusstandpunt van de SGP gaat echter nog veel verder: de christelijke partij wil de legalisering van abortus terugdraaien.

Brinkman spreekt in het interview verder zijn vrees uit dat de PVV met zijn verzet tegen de islam teveel een one-issuepartij wordt:

“Dat Geert in Europa optreedt, moet hij zelf weten. Ik wil echter niet dat de PVV straks bekend staat als de internationale anti-islampartij.”