‘Zorgpremie volgend jaar 60 euro hoger’

De zorgpremie zal volgend jaar met ruim zestig euro toenemen. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke en voorlopige cijfers van het Centraal Planbureau, die in het bezit zijn van het Financieele Dagblad.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid kondigde eerder dit jaar al aan dat de zorgpremie jaarlijks zal blijven stijgen. Om de kosten voor de zorg zo laag mogelijk te houden onderhandelt ze met de ziekenhuizen en de verzekeraars over een akkoord. Afgelopen jaren zijn de kosten met 7 procent per jaar gestegen. Nu moet die toename beperkt blijven tot 2,5 procent.

Cijfers CPB
Nederlanders moeten gemiddeld zo’n 1274 euro per jaar betalen voor hun ziektekostenverzekering in 2012. Het is voor het eerst dat het CPB verwachtingen over 2012 heeft gemaakt. De collectieve uitgaven stijgen volgens de berekeningen van het CPB naar 10,2% van het bruto binnenlands product in 2012. In 2000 bedroeg het aandeel van de collectieve zorguitgaven nog 6,3% van het totaal van wat in Nederland wordt verdiend.

Zorg wordt alsmaar duurder
De collectieve uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland stijgen dit én volgend jaar veel harder dan waar het kabinet rekening mee hield, schrijft het FD. Minister Jan Kees de Jager van Financiën voorziet een tegenvaller in de zorgkosten van 1 miljard euro dit jaar en volgend jaar zelfs van 1,5 miljard euro.

NRC-politiek redacteuren Antoinette Reerink en Jeroen Wester over de stijging van de zorguitgaven:

“Uitgaven voor de zorg stijgen al jaren en verdringen andere overheidsuitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs of politie. In 1960 bedroegen de uitgaven 3 procent van het nationaal inkomen, dat is gestegen naar 19 procent in 2010.” Uit de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg van 3,6 miljard euro vloeien de hogere premies voort.

“De premie van de basisverzekering zal deze kabinetsperiode met ruim een kwart stijgen. Dat komt doordat het kabinet niet bezuinigt op de zorg. De premie per volwassene per jaar stijgt naar circa 1.400 per jaar in 2015. De premie stijgt in fases tot 300 euro extra per jaar in 2015. Pas vanaf dan betaalt elke burger jaarlijks 300 euro meer dan nu.”