Tijdelijke baan leidt zelden tot vast werk

Aantal mensen dat van baan verandert neemt de laatste jaren toe.

Een tijdelijk contract, blijft een tijdelijk contract. Mensen met een tijdelijke aanstelling lopen zelfs meer risico op werkloosheid dan mensen met een vaste baan.

Dat bleek gisteren uit de studie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op kwetsbare groepen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. De werkloosheid in Nederland was in december vorig jaar 4,8 procent van de beroepsbevolking. Hiermee kwam het totaal aantal werklozen uit op 401.000.

De laatste jaren lijkt er sprake van een structurele toename van het aantal mensen dat van baan verandert, concludeert het onderzoek. Het aantal mensen dat in 2009 van baan wisselde was nauwelijks lager dan tijdens de hoogconjunctuur van 2007. En dat terwijl bij economische krimp vaak minder jobhopping plaatsvindt.

De toename van het aantal van baan wisselende werknemers heeft waarschijnlijk te maken met de veranderende arbeidsmarkt. Vanwege de economische crisis zijn bedrijven huiveriger voor het uitdelen van vaste contracten. Ook geven werknemers vaker de voorkeur aan een flexibel contract, waardoor ze ook sneller en makkelijker van baan wisselen. (NRC)