CPB voorspelt forse meevallers voor kabinet-Rutte

Het begrotingstekort komt in 2012 al onder de Europese norm van 3 procent van het nationaal inkomen uit. De werkloosheid is dan gedaald naar 355.000 mensen. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB).

De Nederlandse economie profiteert van een sterker dan verwachte groei van de internationale handel. Het nationaal inkomen groeit dit jaar niet met 1,5 procent maar met 1,75 procent. Dit jaar komt het overheidstekort op 3,6 in plaats van 4,1 procent.

De jongste voorlopige CPB-raming is een forse meevaller voor het kabinet-Rutte. Veel van de bezuinigingen (18 miljard euro) moeten nog worden doorgevoerd, juist wanneer het tekort al onder de Europese norm zou liggen.

De meevallende groei en de hogere olieprijs vertalen zich in hogere belastinginkomsten voor het Rijk en meer gasbaten. Rutte zei al eerder dat het kabinet zijn bezuinigingsagenda niet aanpast voor tussentijdse meevallers.

De staatsschuld is in 2012 nog wel hoger dan internationaal afgesproken. Die bedraagt naar verwachting 66,5 procent van het nationaal inkomen, ruim boven het maximum van 60 procent.