Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Tien opleidingen selecteren al aan de poort en dat werkt

Selectie aan de poort werkt. Tenminste, bij de tien opleidingen die op dit moment scholieren mogen keuren alvorens ze toe te laten. Hun rendementscijfers zijn aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het kabinet wil universiteiten en hogescholen meer mogelijkheden geven om studenten te weren die onvoldoende gekwalificeerd of gemotiveerd zijn. Zo hoopt staatssecretaris Zijlstra (VVD) het studierendement te verbeteren.

Onze onderwijsredacteur Bart Funnekotter bekeek de resultaten van de scholen en volgens hem zegt het wel iets over selectie aan de poort, “ook al is het aantal opleidingen dat dit systeem nu al hanteert maar klein.”

“Het is logisch dat selectie aan de poort gemotiveerde mensen aantrekt. Dat geldt vooral voor de vier university colleges in Nederland. Die trekken een bepaald type gemotiveerde mensen. Maar ook meer doorsnee opleidingen die aan de poort selecteren, scoren zeer goed. Het is echt significant.”

Het rendement van de tien opleidingen die aan de poort selecteren steekt positief af tegen het gemiddelde.

“Met het rendement van gewone bacheloropleiding is niet best gesteld. In het hbo is na twee jaar ruim 20 procent van de studenten met zijn studie gestopt, op de universiteit is dat ruim 10 procent. De gemiddelde universitaire student doet 4,5 jaar over een bacheloropleiding van drie jaar.” Bart Funnekotter, NRC

University colleges scoren veel beter
Op de vier Nederlandse university colleges – brede bacheloropleidingen waar studenten op campus wonen – zijn de cijfers veel beter. Op het college van de Universiteit van Amsterdam halen de studenten jaarlijks gemiddeld 96 procent van de studiepunten. De studenten-uitval bedroeg het afgelopen semester 2 procent. Op het college van de Universiteit Utrecht rondt ongeveer 90 procent van de studenten de opleiding in drie jaar af.

Maar komt dit allemaal door het selectieproces dat aan de studie voorafgaat? Volgens onderwijsdirecteur Fried Keesen van het Utrechtse college speelt intensief onderwijs zeker net zo’n grote rol. “Ik denk niet dat je ons soort selectie overal kunt invoeren.”

Gerard Korsten van het university college van de Universiteit Maastricht vindt dat selectie bij de meeste opleidingen niet nodig is. “Instellingen moeten eerlijker voorlichten over wat studenten te wachten staat, zodat zij na een paar maanden niet voor lelijke verrassingen komen te staan. Universiteiten en hogescholen proberen nu nog zoveel mogelijk scholieren binnen te halen. Als ze daarmee ophouden, zal dat al een hoop uitval schelen.”