Naar democratischere besluitvorming: de dissertatie van Gaddafi jr.

Moammar Gaddafi's zoon Seif al-Islam dit weekend op de Libische televisie. Foto Reuters / Libische tv

Deze dissertatie “beoogt een bijdrage te zijn aan de discussie over een toevoeging aan het (…) internationaal bestuur die moreel gerechtvaardigd en praktisch uitvoerbaar is.” Aldus schreef Seif al-Islam ‘tot de laatste kogel’ Gaddafi  in zijn proefschrift getiteld The Role of Civil Society in the Democratisation of Global Governance Institutions. Ondertitel: From ‘Soft Power’ to Collective Decision-Making?

Het stuk leidt dezer dagen tot smalende tweets uit de Arabische wereld. Sinds dit weekend is ook zoon Gaddafi wereldberoemd, door zijn toespraak tot het Libische volk waarin hij de demonstranten beloofde hen “tot de laatste man en tot de laatste kogel” te bevechten.

De zoon van de Libische leider schreef de scriptie over betere, democratischere besluitvorming in 2007 aan de London School of Economics. Hij verkent de mogelijkheden tot inspraak van ‘de burgermaatschappij’ in supranationale organisaties, invloed die verder gaat dan diplomatieke druk en lobbywerk. De betrokkenheid op het hoogste niveau van verkozen afgevaardigden van ngo’s zou een “democratischer” globaal bestuur kunnen bewerkstelligen, zo verdedigt Gaddafi. Junior.