Is rituele slacht pijnlijker?

Slachten zonder enige vorm van verdoving biedt, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies, de grootste risico’s op leed bij de slachtdieren. Of pijn bij dieren te meten is, en hoe dan precies, daarover is geen consensus. Maar duidelijk is dat wanneer het dier verdoofd wordt, het geen pijn voelt bij de slacht en het leegbloeden.

Metingen laten zien dat rundvee dat ritueel wordt geslacht gemiddeld 5 tot 90 seconden na de snee het bewustzijn verliest. In enkele gevallen kan dat oplopen tot 5 minuten. Schapen en geiten verliezen hun bewustzijn binnen 2 tot 20 seconden, maar ook daar zijn enkele gevallen bekend waar het opliep tot 2 minuten. Volgens schattingen wordt bovendien in 14 procent van de gevallen fout gesneden (meerdere sneden, door een bot mes of door te beweeglijke dieren) waardoor het dier mogelijk nog meer lijdt. Overigens gaat het ook weleens mis bij de verdoofde slacht (met gas, elektrische schok of pin waarmee de hersenen worden ‘uitgeschakeld’). Geschat wordt dat in 10 procent van die gevallen de slacht onjuist wordt uitgevoerd.