correcties en aanvullingen

Bij het artikel Van stapelgek tot monteur over jeugdcampussen van 18 februari stond een foto van dansende jongeren. Zij hadden echter niets te maken met het onderwerp.