Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Onderzoek: eten van kip risico voor gezondheid

Nieuw onderzoek duidt erop dat het eten van kip antibioticaresistentie bij mensen veroorzaakt, meldt NRC Handelsblad vanmorgen. Bij patiënten met een ernstige urineweg- of bloedbaaninfectie door zogeheten ESBL-bacteriën helpt een belangrijk deel van de antibiotica niet.

Bij één op de vijf patiënten zijn die ESBL-bacteriën genetisch identiek aan de antibioticaresistente bacteriën die bij kip zijn gevonden. Dit wijst erop dat deze patiënten die bacterie (direct of indirect) van kip hebben gekregen. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Microbiology and Infection.

Nagenoeg alle kip in Nederlandse winkels en stallen blijkt besmet met ESBL-bacteriën. Die maken enzymen aan die antibiotica afbreken. Behandeling van infecties die deze bacteriën kunnen veroorzaken, is problematisch.

Volgens de wetenschappers bewijst het onderzoeksresultaat „niet eenduidig” dat kippenvlees de bron is van infecties bij mensen, maar is het een sterke aanwijzing. Die wordt onderbouwd door een aantal epidemiologische observaties, zegt Maurine Leverstein-van Hall, de arts-microbioloog die het onderzoek leidde. „Zo neemt het aantal antibioticaresistente bacteriën bij kippen en bij mensen al jaren evenredig toe. En ze komen bij alle leeftijdscategorieën en in heel Nederland voor. Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat voedsel een belangrijke bron is van deze antibioticaresistente bacteriën.”

Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vindt dit verband nu voldoende aangetoond. „In zoverre voldoende dat ik zeg: dit is opnieuw een voorbeeld van zo’n sterke aanwijzing, en daarbij zo’n grote dreiging, dat het antibioticagebruik in de pluimveesector krachtig moet worden teruggebracht.” Coutinho geeft vandaag een interview aan NRC Handelsblad.