Leerlingenwerving 2

Het is inderdaad een bijzonder verschijnsel: scholen die elkaar beconcurreren in hun strijd om de leerling. Jaco Alberts laat met een paar extreme voorbeelden zien waar dit toe kan leiden. Maar wat jammer dat hij alle wervingscampagnes op één hoop veegt. En nog erger: hij stelt dat er eigenlijk niets boven een ‘sympathiek ouderwets aandoende Open Dag’ gaat, met lokalen waar landenvlaggen zijn opgehangen en bezoekers in lesboeken kunnen bladeren. Alsof groep 8-leerlingen en hun ouders daarmee een goed beeld van het karakter van een school krijgen! Dáár gaat het namelijk om en het is helemaal niet zo eenvoudig om dat beeld te laten ontstaan. Daar is heel andere expertise voor nodig dan waarover docenten en schoolleiders beschikken, dus verstandig dat scholen zich door gespecialiseerde adviseurs laten begeleiden.

Selma Mulder, directeur communicatiebureau In Essenza