Oppositie uit ergernis over afwijzing debat door Rutte

WFA135T:SPOEDDEBAT PASSEND ONDERWIJS:DEN HAAG;17FEB2011-Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de bezuinigingen op passend onderwijs. De oppositiepartijen deden opnieuw een verzoek aan Minister-president Rutte om het debat bij te wonen. V.l.n.r. SP-leider Emile Roemer, Pvda-leider Job Cohen, Groenlinks-leider Jolande Sap en D66-leider Alexander Pechtold.WFA/bm/str.Bart Maat
WFA135T:SPOEDDEBAT PASSEND ONDERWIJS:DEN HAAG;17FEB2011-Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de bezuinigingen op passend onderwijs. De oppositiepartijen deden opnieuw een verzoek aan Minister-president Rutte om het debat bij te wonen. V.l.n.r. SP-leider Emile Roemer, Pvda-leider Job Cohen, Groenlinks-leider Jolande Sap en D66-leider Alexander Pechtold.WFA/bm/str.Bart Maat Oppositieleiders Emile Roemer, Job Cohen en Jolande Sap luisteren naar Alexander Pechtold. Foto WFA / Bart Maat

In het spoeddebat over het passend onderwijs heeft de voltallige oppositie gisteravond haar afkeuren kenbaar gemaakt over de weigering van premier Rutte om te verschijnen in het parlement.

Jolande Sap (GroenLinks) zei het “stuitend” te vinden dat de premier niet wilde debatteren. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter André Rouvoet is het imago van Rutte van een “ontspannen omgang met de oppositie en bereidheid tot zaken doen (…) wat ons betreft aan gruzelementen.” Ook SP-leider Emile Roemer uitte zijn verontwaardiging. Rutte’s optreden in zijn eerste maanden waren een “verademing”, maar zijn absentie gisteren was “verstikkend.”

Tot een motie van treurnis kwam het niet. Een grootst mogelijke minderheid van 74 Kamerleden wilde Rutte spreken over alternatieven voor de bezuinigingen op het zogeheten passend onderwijs. Zelfs de doorgaans regeringsgezinde SGP-fractie vroeg om Rutte, maar die had geen zin in een verkiezingsdebat, zo analyseert onze Haagse redactie.

Rutte zelf gaf als reden dat hij vertrouwt op de capaciteiten van de betreffende bewindsvrouw, minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt.

‘Gebonden aan regeerakkoord’
Zij zei gisteren opnieuw geen ruimte te zien voor alternatieve bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze is gebonden aan het regeerakkoord, en daarmee aan de driehonderd miljoen euro aan bezuinigingen op het onderwijs voor kinderen met een handicap.

Rouvoet die het debat had aangevraagd, diende daarop een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen af te zien van de bezuinigingen. De oppositie is hier fel tegen gekant. Het zou onder meer leiden tot het ontslag van zesduizend leraren en een verschraling van het onderwijs.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag ook al uitgebreid over de bezuinigingsvoorstellen, die worden gesteund door een meerderheid van VVD, CDA en PVV.

‘Speciaal onderwijs uit de hand gelopen’
Van Bijsterveldt herhaalde dat het speciaal onderwijs de afgelopen jaren uit de hand is gelopen. Veel meer kinderen krijgen een ‘stempel’ dan vroeger. Zij wil dat kinderen met een handicap veel meer in het reguliere onderwijs worden opgevangen.

VVD, CDA en PVV willen wel dat de bezuinigingen er niet toe leiden dat scholen voor doven, slechthorende, blinde kinderen en leerlingen met epilepsie hun deuren moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen.