Kamer wil onderzoek naar benzineprijzen

De Kamer wil een onderzoek naar de prijsontwikkeling van benzine en de marktwerking op de benzinemarkt. Een motie daartoe van de PvdA en PVV werd gisteren aangenomen.

De Kamer vindt het onverklaarbaar dat ondanks de koers van de dollar en de prijs voor een vat olie de benzineprijs in Nederland zo hoog is. De PvdA en PVV willen dat de automobilisten “een eerlijke prijs” moeten betalen. Voor de zomer wil de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek zien, meldt de NOS.

‘Benzinemarkt functioneert op de meeste plaatsen goed’
Vorige maand stelde minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) op basis van onderzoek in 2009 naar de hoogte en totstandkoming van benzineprijzen dat “de Nederlandse benzinemarkt op de meeste plaatsen goed functioneert.” De kale benzine prijs, dus de benzineprijs exclusief belastingen, heffingen en accijnzen, blijkt in Nederland niet substantieel af te wijken van de prijzen in omliggende landen, schreef de minister.

De door de Kamer geconstateerde verschillen zijn volgens de minister “voor het grootste gedeelte te verklaren door verschillen in onderliggende kostenfactoren” zoals verschillen in schaalvoordelen, specifieke marktomstandigheden en voorschriften voor het aandeel bio-component dat met benzine wordt gemengd. De minister onderzoekt de ruimte voor verbetering van de concurrentie, zo liet hij vorige maand weten aan de Kamer.