De leden van het beraad Slangenburg

Waarom bent u lid? Wat zegt het bestaan van de club over het CDA?

René Verhulst, burgemeester Goes: „Omdat ik vind dat mijn partij kritischer naar zichzelf dient te zijn. Die zelfkritiek ontbreekt, je wordt daar alleen maar sterker van. Een tweede reden is dat ik vind dat oude reflexen zoals de bedankcultuur (Bleker, staatssecretaris) of ‘ons kent ons’-cultuur (staatssecretaris Volksgezondheid) doorbroken moeten worden. Wat dit zegt over de partij? Dat discussie binnen een brede volkspartij mogelijk is en dat een brede groep zonder eigenbelang hierin het voortouw neemt.”

Titia Lont, adviseur, oud-burgemeester Wieringen: „Het bestaan van deze groep zegt over het CDA dat in het huidige CDA soms te weinig ruimte is voor een kritisch-solidair geluid. Omdat het CDA altijd een machtsfactor is geweest, is het ook wel een technocratische partij geworden met een (te) grote gehechtheid aan het pluche.”

Ruth Peetoom, predikant, kandidaat-partijvoorzitter: „Ik ben lid omdat het een interessante groep betrokken leden is die intensief discussieert over wat christen-democratie vandaag de dag is en zou moeten zijn. Het demonstreert een zeer gezonde behoefte van leden om in debat te gaan. Wat het Slangenburgberaad niet is, is een geheim genootschap met snode plannen. Het is wel een denktank voor christelijk-sociaal denken.”

Paul Schenderling, vicevoorzitter CDA-jongeren: „Het bestaan van dit beraad zegt over het CDA dat wij een partij zijn met veel denkkracht van onderop.”

Pieter Hendrikse, bestuurslid Ons Middelbaar Onderwijs: „Ik maak mij oprecht zorgen over de koers die het CDA volgt. De keuze voor deelname aan het kabinet-Rutte is weliswaar verdedigbaar, maar heeft veel ‘mentale’ onvrede bij nogal wat CDA’ers opgeleverd. Het bestaan van deze groep maakt duidelijk dat er verdeeldheid is binnen het CDA over de toekomstige koers. Het sociale gezicht van het CDA komt momenteel te weinig over het voetlicht.”

Hester Tjalma, adviseur, oud- wethouder Voorschoten: „Het CDA is geen partij van mensen die thuis op de bank blijven mopperen, maar waarin mensen meedoen. Dat er zo’n groep in het CDA is, geeft aan dat er veel leden zijn zoals ik. Zeker sinds 2 oktober [partijcongres over regeringsdeelname, red.] bruist het van de vernieuwingsdrang.”

Willem Jelle Berg, bestuurder pensioenfonds ABP, bestuurder CNV Onderwijs: „Deze groep is een groep van betrokken CDA’ers, voor- en tegenstanders van deze coalitie. En laten we blij zijn dat er discussie plaatsvindt in de partij! Ik heb niet zo’n zin om te sombermansen!”

Lans Bovenberg, hoogleraar economie, plaatsvervangend Kroonlid SER, CDA-ideoloog: „Binnen het CDA wordt veel gediscussieerd en nagedacht over de actualisering van het christen-democratische gedachtegoed en velen voelen zich daarbij betrokken. Het CDA kan heel blij zijn met dit soort groepen actieve leden die zich nauw betrokken voelen bij de partij.”

Gerrit Hartholt, lobbyist, partijvrijwilliger: „Op deze manier is het makkelijker te netwerken onder CDA’ers dan door op een treinperron te roepen dat je CDA-lid bent.”

Freek Staps