Maatregelen Radboud Universiteit na zelfmoorden

De Nijmeegse Radboud Universiteit wil studenten die in de knel zitten sneller in beeld krijgen, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Daarvoor bereidt de onderwijsinstelling nu een richtlijn voor, meldt de universiteit op haar website. Aanleiding vormen twee zelfmoorden van studenten eind vorig jaar.

De universiteit overweegt om studenten bij de inschrijving om toestemming te vragen om bij nood met familie contact op te nemen. Na de zelfmoorden heeft het Radboud besloten een richtlijn op te stellen die de begeleiding van studenten moet verbeteren, zegt hoofd studentenbegeleiding Carla van Wely. Zij is van mening dat er meer aandacht moet komen voor deze problematiek:

‘Ook in een dorp of stad kan zoiets gebeuren, zonder dat naasten iets in de gaten hebben. Mensen kunnen naar de buitenwereld iets anders uitstralen dan wat ze daadwerkelijk voelen. Bovendien is het voor studenten vaak een taboe om aan anderen aan te geven dat het niet goed gaat.

De inschatting is dat er steeds meer studenten zullen zijn met wie het niet goed zou kunnen gaan, vanwege het bindend studieadvies of financiële druk. Los dat er bij iedereen een verhoogde aandacht is voor deze ontwikkeling, waren er nog geen samenhangende afspraken over hoe we alle signalen bij elkaar brengen. Dat is nu wel het geval: studieadviseurs, docenten, mentoren, studentendecanen en psychologen brengen signalen bij elkaar en er komt een contactpersoon die waar nodig is de problematiek registreert.’

De richtlijn is volgens Van Wely niet bedoeld als keurslijf of actieplan. De intuïtie van studentbegeleiders blijft het belangrijkst. In geval van nood kan een huisarts worden gebeld, en “in een heel enkel geval” ook met de ouders.