Halve waarheden in strijd om het hoofdspoornet

Op de opiniepagina van NRC Handelsblad is de strijd om de toegang tot het hoofdspoornet weer losgebarsten. Het over en weer verkondigen van halve waarheden wordt daarbij niet geschuwd. De regionale vervoerders willen toegang en claimen dat ze forse kwaliteitsverbeteringen in de regio hebben bereikt (Opinie, 10 februari). Maar ze verzwijgen dat hun reizigersgroei op het spoor mede wordt bereikt door het snijden in parallel lopende buslijnen, en dat de groei vergeleken met andere regio’s in Europa eigenlijk helemaal niet zoveel voorstelt.

De NS miskent het succes van de regionale spoorcollega’s door te stellen dat die subsidie krijgen (Opinie, 14 februari). Maar dat kreeg de NS ook, voor die zelfde lijnen, terwijl de NS daar een heel mager product bleef neerzetten. En verder vallen de prestaties van de NS ook op het hoofdspoornet erg tegen. Afgesproken normen worden vaker niet dan wel gehaald en de reiziger komt er in velerlei opzicht bekaaid af. Plezierige kaartjes worden opgeheven, en zowel koffie onderweg als toiletten in de trein zijn steeds minder beschikbaar, om maar eens wat te noemen. De stelling van de NS dat het hebben van meerdere maatschappijen op het hoofdspoor te ingewikkeld is, en de suggestie dat de NS dan maar opnieuw het alleenrecht zou moeten krijgen, is daarom veel te kort door de bocht. Trouwens, de vraag of toelating van meerdere personenvervoerders wel of niet te ingewikkeld is, moet natuurlijk worden beantwoord door de onafhankelijke spoorbeheerder annex capaciteitsverdeler ProRail, en niet door de belanghebbende partijen zelf.

Rikus Spithorst

OV-deskundige en partner bij de Maatschappij Voor Beter OV