Planbureau: kwaliteit natuur ernstig bedreigd

Als het kabinet de bezuinigingen op natuur handhaaft, is de kwaliteit ervan in 2020 mogelijk de helft minder dan bij voortzetting van het huidige beleid. Met driekwart van de Europees beschermde plant- en diersoorten in Nederland zal het slechter gaan. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag gerapporteerd aan staatssecretaris Bleker (Landbouw en Natuur, CDA).

De verslechtering van de natuur komt doordat provincies strak nog maar de helft tot tweederde van het onderhoud aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen betalen, aldus het PBL-rapport.

De schade kan worden beperkt als provincies nog aan natuurgebieden ontbrekende stukken land, meestal van agrarische bedrijven, inrichten om het gebied in z’n geheel te verbeteren. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van ‘ruilgronden’, die het Rijk eerder heeft aangekocht om er agrarische bedrijven naartoe te kunnen verplaatsen. Hierbij is een „sterke regie van de overheid” vereist, en „naar alle waarschijnlijkheid” ook onteigening.

Als dat allemaal gebeurt, kan de kwaliteit van de natuur zelfs hoger worden dan als de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het huidige, lage tempo wordt voortgezet. Bleker: „Dit onderzoek geeft perspectief op een compacte, slimme, aanzienlijk kleinere EHS dan ooit de bedoeling was, en waar we ons niet voor hoeven schamen.” Hij wil de EHS in 2018 afronden. Dat is mede mogelijk door het „akkoord” dat de staatssecretaris naar eigen zeggen gisteravond met de provincies heeft gesloten. „Ze hebben toegezegd mee te werken aan een kleinere EHS. Ik heb toegezegd te zorgen dat er op langere termijn voldoende geld komt voor het beheer.”