Leerling in mbo krijgt meer lesuren

Scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen meer lesuren. Tegelijkertijd worden de meeste mbo-opleidingen minder lang: ze worden ingekort van vier naar drie jaar. Sommige opleidingen blijven wel vier jaar, bijvoorbeeld enkele technische.

Doel van deze maatregelen is een hogere onderwijskwaliteit, staat in een actieplan voor het mbo, Focus op Vakmanschap, dat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vanochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er zijn 537.000 leerlingen die 11.000 verschillende mbo-opleidingen volgen.

Door de opleidingen in te korten, bezuinigt de minister 140 miljoen euro. Tegelijk gaat ze 150 miljoen euro investeren in de onderwijskwaliteit. Dit gebeurt door het aantal lesuren te verhogen en de vaardigheden van docenten te verbeteren.

Eerstejaars mbo-scholieren zullen beter begeleid worden. Dat kan doordat ze voortaan minimaal 1.000 uren les krijgen, waarvan 850 uren in de klas. De andere 150 zijn bestemd voor praktijkuren, zoals stages. Nu zijn mbo-instellingen nog verplicht om hun leerlingen 850 lesuren aan te bieden. In het verleden bleken veel instellingen dat niet te halen. Vanaf het tweede studiejaar blijft de norm overigens 850 uur.

Verder worden er meer eisen gesteld aan mbo-scholieren die willen doorstromen naar het hbo. Docenten worden verplicht zich extra te laten scholen. Instellingen mogen voortaan bij het afnemen van examens alleen gebruikmaken van toetsen met een landelijk kwaliteitskeurmerk.

Ten slotte moet er een einde komen aan de onderlinge concurrentie tussen mbo-instellingen, omdat die leidt tot een versnipperd aanbod. Een „gezaghebbend persoon” gaat nu de vraag naar en het aanbod van opleidingen in kaart brengen.

Van Bijsterveldt zegt in het plan nog niet wat er gaat gebeuren met de zogeheten dertigplussers. De minister wilde eerder bezuinigen op mbo-opleidingen voor deze 61.000 oudere mbo-leerlingen. Zij volgen met name opleidingen in de zorg en techniek. Volgens een woordvoerder wordt nog gezocht naar een alternatief.