Dit is een artikel uit het NRC-archief

Vluchtelingen

'Kabinet biedt burger illusies bij vreemdelingen- en strafrecht'

Meer beloven dan je kunt waarmaken ofwel symboolpolitiek. Zowel vanuit het strafrecht als het vreemdelingenrecht klonken deze week twee scherpe waarschuwingen over maatregelen die het kabinet voorstelt. Prof. Heinrich Winter, expert vreemdelingenrecht in Groningen, zegt dat minister Leers (CDA, Immigratie en Asiel) het risico loopt de kiezer te ’bedotten’. Hij zou nieuwe ‘hardere’ maatregelen aankondigen die in werkelijkheid al lang ‘staand beleid’ zijn. Hij doelt daarmee op een recente brief aan de Kamer, hier te vinden, waarin wordt aangekondigd dat het beroep tegen de afwijzing van een herhaald asielverzoek niet meer altijd in Nederland afgewacht zou mogen worden. Maar alleen als er nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden zijn. Volgens Winter komt dat neer op het ‘met veel bombarie’ aankondigen van de huidige rechtspraktijk.

Winter stoorde zich ook aan de aankondiging bij het aantreden dat het kabinet het aantal asielzoekers drastisch omlaag zou gaan brengen. PVV leider Geert Wilders beloofde zelfs een daling van de instroom met vijftig procent. Dat noemt Winter ‘een luchtspiegeling’ en ‘niet geloofwaardig’. Hij meent dat Leers de aandacht wil afleiden door zich te verzetten tegen rechterlijke uitspraken, in zaken als die van het Afghaanse meisje Sahar en het afkeuren van de Griekse asielprocedures door Straatsburg. Die zaken tonen juist aan ‘hoe weinig speelruimte’ de minister in de praktijk feitelijk heeft. Lees hier zijn bijdrage op de website van de Universiteit Groningen. Oplossingen voor het vluchtelingenprobleem kunnen alleen in Europees verband worden gevonden, meent hij.

Overigens arriveerden op het Italiaanse eilandje Lampedusa deze week enige duizenden vluchtelingen uit Tunesië. Dat zorgde voor een acute noodsituatie. Italië vroeg de Europese Unie meteen om honderd miljoen euro en startte een luchtbrug naar het Italiaanse vasteland. De Italiaanse krant La Stampa beschrijft de toestroom van jonge Tunesische mannen met kleine bootjes als het ‘aan land komen van de Arabische revolutie’.

Op de website van de juristenglossy ‘Mr.’ waarschuwt  de Tilburgse hoogleraar Theo de Roos voor de gevolgen van het afschaffen van de verjaring door minister Opstelten (VVD, veiligheid en justitie). Volgens hem loopt het kabinet hier een groot risico iets voor te spiegelen dat niet waar wordt gemaakt. Namelijk zaken die “ten eeuwigen dage strafbaar en vervolgbaar blijven. Het suggereert dat na een lange tijd nog meer feiten kunnen worden opgehelderd, maar dat zal in de praktijk enorm tegenvallen.”  Dat na afschaffing van de verjaring er ‘opeens enorme mogelijkheden gecreëerd worden’ voor nieuwe strafvervolging is onzin. “Daarmee worden illusies gewekt”.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.