Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Schoolboekenbedrijf hindert rechtsgang en bevoordeelt zichzelf

Gevalletje machtsmisbruik door een schoolboekenleverancier, waar veel scholieren en ouders zaken mee doen. De uitspraak is al van begin december. Maar toch nog de moeite waard. Wie z’n huurboeken te laat inlevert hoeft dankzij de Utrechtse rechtbank geen genoegen meer te nemen met de eenzijdige taxatie door Van Dijk Educatie. En dus met de meestal hoge

Gevalletje machtsmisbruik door een schoolboekenleverancier, waar veel scholieren en ouders zaken mee doen. De uitspraak is al van begin december. Maar toch nog de moeite waard. Wie z’n huurboeken te laat inlevert hoeft dankzij de Utrechtse rechtbank geen genoegen meer te nemen met de eenzijdige taxatie door Van Dijk Educatie. En dus met de meestal hoge rekening.Lees hier de uitspraak in een civiele zaak, aangespannen door een scholier (of zijn ouders) die in 2008 vergat om een pakketje gehuurde schoolboeken op tijd terug te sturen naar Kampen. Volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf mag Van Dijk alle scholieren die hun boeken niet voor maar na 1 augustus terugsturen ‘bindend taxeren’. En: ‘de leerling kan deze leermiddelen niet retour vragen.’

Deze leerling leverde te laat in en kreeg te horen dat Van Dijk zijn boekenpakket nog maar  € 57,65 waard vond. De nieuwwaarde was echter  € 543,75. Zodat de leerling dus  € 486,10 moest betalen. Voor een boekenpakket dat bovendien niet teruggestuurd werd.

De scholier vraagt nu aan de kantonrechter in Utrecht deze afspraak uit de algemene voorwaarden als ‘onredelijk bezwarend’ aan te merken omdat er een ‘onevenredig voordeel’ voor de leverancier uit voortvloeit. En daar is de kantonrechter het mee eens.

Lees de uitspraak vanaf overweging 4.6. De kantonrechter maakt bezwaar tegen de clausule in de algemene voorwaarden van Van Dijk waarin staat dat ‘Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechter’.  Die eventuele rechter kan op basis van diezelfde voorwaarden namelijk niets anders doen dan de door Van Dijk getaxeerde waarde overnemen.

De afspraak die Van Dijk dus oplegt is een belemmering voor de klanten om een rechtsvordering in te stellen. Ook is de eenzijdige taxatie, die Van Dijk gebruikt om de eigen schade vast te stellen, in strijd met de rechtsplicht zoiets  aannemelijk te maken aan de scholier of zijn ouders. Door deze afspraak in de algemene voorwaarden heeft het bedrijf zichzelf van deze bewijslast ontheven. Ook tijdens het proces heeft het schoolboekenbedrijf het bedrag van bijna 500 euro niet verder onderbouwd.

Op internet worden op discussie fora hier en hier ervaringen uitgewisseld met Van Dijk Educatie. Ook deze klant was niet tevreden. Op dit filmpje wordt de ´doos van Van Dijk´ uitgepakt. Deels beschadigde en beschimmelde boeken.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=17zG3qv535U[/youtube]

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.