Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Wetenschap

Nederlandse vrouwen vaker depressief dan Vlaamse vrouwen

Nederlandse vrouwen hebben vaker depressieve klachten dan Vlaamse, blijkt uit Vlaams onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke Tijdschrift voor Psychiatrie.

De verschillen zijn klein maar wel significant, schrijft de wetenschapsredactie vandaag in NRC Handelsblad.

Dat Nederlandse vrouwen minder gelukkig zijn, wijten de onderzoekers van de Universiteit van Gent aan het feit dat zij, veel meer dan hun Vlaamse seksegenoten, werk en zorg voor het gezin moeten combineren. In vergelijking met de zuiderburen werken Nederlandse vrouwen veel vaker in deeltijd. De onderzoekers vermoeden dat het verschil in geluk niet wortelt in een andere cultuur, maar verband houdt met een andere opstelling van de overheid:

De Nederlandse staat legt de verantwoordelijkheid voor de zorg vooral bij het gezin zelf. Dat uit zich in beperkter mogelijkheden voor kinderopvang in Nederland; het is duurder en de capaciteit is verhoudingsgewijs kleiner dan in Vlaanderen. In België subsidieert de overheid kinderopvang royaler.

Aantal depressieve klachten getemperd bij hogere opleiding

Bij Vlaamse vrouwen, zo ontdekten de onderzoekers, wordt het aantal depressieve klachten getemperd naarmate ze een hogere opleiding hebben. Nederlandse vrouwen blijken minder gevoelig voor depressies naarmate hun inkomen hoger is en als ze betaald werk hebben.

Opvallend in het onderzoek is dat tussen Nederlandse en Belgische mannen geen verschil  optreedt in depressieve klachten. Ook blijken mensen die getrouwd zijn minder gevoelig voor depressie. Leeftijd en het hebben van jonge kinderen hebben geen invloed op de depressiegevoeligheid.

De resultaten komen voort uit enquêtes die in 2006 en 2007 onder meer dan 3.000 volwassenen in Nederland en België zijn gehouden. De deelnemers moesten onder meer aangeven of zij zich in de afgelopen week gedeprimeerd of eenzaam hadden gevoeld, of juist gelukkig waren geweest en plezier in het leven hadden gehad. In een reactie zegt sociologe Jette Westerbeek van de Universiteit Utrecht dat uit het onderzoek nog geen definitieve conclusies zijn te trekken.