Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

VVD zwaar te verduren in verkiezingsdebat, ChristenUnie toont opvallende verschuiving

In het verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen kreeg vooral VVD-lijsttrekker Loek Hermans het ‘zwaar voor de kiezen’, vertelt NRC politiek verslaggever Pieter van Os. De lijsttrekkers waren het allemaal eens met de stelling dat de huidige coalitie gewoon kan doorregeren ook al zouden ze een meerderheid in de Eerste Kamer ontberen. Toch een van de hete hangijzers voor de regeringsepartijen in de aanloop naar de verkiezingen.

Zo zei PvdA-lijstrekker Marleen Barth dat zij voorhand niet wilde zeggen dat het kabinet weg moet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. D66-lijsttrekker Van Boxtel deelde dezelfde mening en benadrukte dat het kabinet een nauwere samenwerking met de oppositie moet nastreven: “Het is raar van VVD en CDA om te zeggen: help ons aan een meerderheid, anders gaat het mis”.

Het meest opvallende in het debat vond Van Os het schijnbaar opgeschoven standpunt van de ChristenUnie over het christendom ten opzichte van de islam. Van Os:

“Ik vond het een opvallend moment toen de lijsttrekker van de CU Roel Kuiper gevraagd werd of hij het christendom hoger inschatte dan andere religies, bijvoorbeeld de islam. Die vraag kwam van PVV-lijsttrekker Machiel de Graaf. Kuiper antwoordde hierop met een gesluierd ‘ja’. In een debat op 15 februari 2010 had CU fractievoorzitter Arie Slob die vraag ook gekregen van Geert Wilders en daar gaf Slob toen een gesluierd ‘nee’ als antwoord.”

Ook PVV-lijsttrekker Machiel de Graaf werd hard aangepakt. In het debat over hoofddoekjes betichte CDA-lijsttrekker Elco Brinkman de PVV van “symboolpolitiek”. Ook noemde Kuiper de PVV, “de PVDA”, “de partij van de dwangaanpak.” De PVV wil een verbod op hoofddoekjes bij ambtenaren in provinciehuizen.

Volgens Van Os waren er te veel mensen in het debat aanwezig om goed te bepalen wie het sterkst was in het debat. Hij vond echter dat CDA-lijsttrekker Brinkman een zwak optreden gaf, met lange ontwijkende antwoorden en dat hij niet erg “zijn best deed” om anderen aan te vallen. PvdA-lijsttrekker Marleen Barth bestempelde hij als weinig opvallend, maar zij maakte volgens hem “geen fouten” in het debat.