Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Vlaming wil meer betalen voor kunst

Vlamingen willen best meer betalen voor cultuur. Dat kwam naar voren uit een vijfjaarlijkse enquête in opdracht van de Vlaamse overheid. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze het afgelopen jaar een museum, theater of bibliotheek bezochten. Ook moesten ze beantwoorden hoeveel ze hiervoor betaalden, en hoeveel ze maximaal bereid waren te betalen.

Voor een museum- en theaterbezoek telden de Vlamingen gemiddeld 5,4 en 8,9 euro neer, terwijl ze eigenlijk bereid zijn respectievelijk 15,1 en 22,1 euro te betalen. Vlaamse bibliotheken kunnen hun prijzen enorm verhogen: in plaats van het nu gevraagde 2,70 euro lidmaatschap, zouden ze 20,70 euro kunnen vragen. Opmerkelijk: wat de Vlamingen bereid zijn te betalen, is ongeveer gelijk aan het in Nederland nu gangbare prijsniveau.

Hoogleraar Jan Colpaert, die het onderzoek heeft geleid, zegt dat de hogere prijzen niet zomaar mogen worden ingevoerd. „Een algemene prijsstijging doet het publiek dalen en dat is niet de bedoeling. Je moet een systeem ontwikkelen waarbij bezoekers die meer willen en kunnen neertellen meer betalen, terwijl je voor anderen de prijs laag houdt. ”

Door gebruik te maken van dergelijke prijsdifferentiatie kunnen culturele instellingen hun inkomsten verhogen, denkt Colpaert. Hij pleit voor een systeem waarbij prijsverschillen niet alleen tot stand komen op basis van de ‘consumentengroep’ (leeftijd en inkomen), maar ook op basis van ‘verschillende producten’. Voor eenzelfde theatervoorstelling kan bijvoorbeeld op maandag en vrijdag een andere prijs gelden.

Dat systeem, dat volgend seizoen ook bij De Nederlandse Opera wordt geïntroduceerd, wordt nu al gebruikt in Ludwigsburg in Duitsland. Colpaert: „Concertzalen zitten daar elke dag relatief vol.” Verder kan een hogere prijs worden gevraagd voor extra opties, zoals een Meet&Greet met de artiest. Organisaties die geen overheidssubsidie krijgen, zoals Studio 100, passen dit al langer toe.