Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Algemeen

Vergunning kerncentrales in aantocht

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verwacht in 2014 een vergunning te kunnen verlenen voor de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Borssele.

Die bouw kan dan „in 2014 à 2015” beginnen, zo schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In 2019 of 2020 kunnen de centrales stroom leveren aan het net. In de brief schetst Verhagen de randvoorwaarden die hij stelt aan de bouw van nieuwe kerncentrales.

Zo moeten de exploitanten alle kosten dragen van het opbergen van kernafval en de ontmanteling van de centrale. De minister herhaalde dat de overheid niet financieel bijspringt bij het kernenergieproject. Ook schrijft Verhagen dat hij de nucleaire kennis in Nederland wil versterken. Hoe, is niet duidelijk.

In Nederland zijn twee initiatieven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele. Een van het Zeeuwse nutsbedrijf Delta in samenwerking met het Franse EDF. En een van Enery Resources Holding (ERH) uit Den Bosch.

Verhagen schrijft dat hij zoveel mogelijk van de benodigde vergunningen in één procedure gaat voorbereiden, om zo snel mogelijk tot de vergunningverlening te komen. Hij verwacht begin 2014 de vergunning voor de bouw van de kerncentrales te kunnen verlenen. Daarvoor is het wel nodig dat de exploitanten van de centrales „uiterlijk 2012” hun aanvragen voor vergunningen indienen, in combinatie met een milieu-effectrapportage.

Hoeveel nieuwe kerncentrales er in Borssele gebouwd kunnen worden, moet nog worden vastgesteld. Ingenieursbureau Arcadis voert nu een onderzoek uit naar de inpasbaarheid van een of meerdere kerncentrales.

Verhagen schrijft dat de kosten voor de bouw, het opbergen van kernafval en de ontmanteling geheel op rekening van de exploitanten komt.

Verhagen schrijft dat het ontwerp van de kerncentrale gebaseerd moet zijn op de laatste stand van de techniek. Er mogen geen onacceptabele effecten zijn op het omringende milieu. Als bron van uranium geeft Verhagen de voorkeur aan ontmantelde kernwapens. Als uranium afkomstig is uit de mijnbouw, moet te achterhalen zijn waar het uranium vandaan komt.

Vastgelegd is dat het kernafval tot het jaar 2102 bovengronds wordt opgeslagen bij de COVRA in Zeeland. Intussen wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor eindberging in de diepe ondergrond.