Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Pepsi aantrekkelijker dan Coca-Cola

Coca-Cola heeft een bruisender vierde kwartaal verwezenlijkt om beleggers tevreden te stellen dan zijn grote rivaal Pepsi. Maar Coke kan nog steeds het onderspit delven in de strijd om marktwaarde.

Behalve dat de verwachtingen van analisten zijn overtroffen, kan Coca- Cola bogen op een breder internationaal bereik en een groter marktaandeel. Maar PepsiCo is beter gediversifieerd en heeft een realistischer kijk op de grondstoffenprijzen, wat zijn beurskoers meer moet kunnen laten stijgen dan die van Coca-Cola.

De markt heeft Coke beloond voor een grotere drankenomzet over de hele wereld. Zelfs de verzadigde ontwikkelde wereld heeft enige onverwachte groei te zien gegeven. Maar de aandelen van Coca-Cola worden verhandeld op een bedrijfswaarde van ongeveer twaalf maal de door Wall Street verwachte winst. Pepsi is intussen 1,5 miljard dollar aan marktwaarde kwijtgeraakt na zijn winstverwachtingen voor 2011 neerwaarts te hebben bijgesteld en wordt nu op ruim negen maal de winst verhandeld.

Hoewel Coke misschien een premie verdient voor zijn diepere investeringen in sneller groeiende markten, lijkt een verschil van bijna 30 procent overdreven. Pepsi staat immers niet stil. Het concern heeft een controlerend belang gekocht in het Russische zuivelconcern Wimm-Bill-Dann en heeft het afgelopen kwartaal in China beter gepresteerd dan Coke.

Het voordeel van Pepsi kan eruit bestaan dat het concern een andere aanpak hanteert ten aanzien van de stijgende grondstoffenprijzen. Het wijt zijn lagere winstverwachtingen aan een combinatie van de stijging van de grondstoffenprijzen en het probleem van het doorgeven daarvan aan de consument.

Kijkend naar de instabiele macro-economische toekomst ziet Pepsi een hardnekkig hoge werkloosheid en een tegenvallende vraag. Coke schat dat wat optimistischer in en denkt zijn prijzen te kunnen verhogen.

Dit verschil in benadering lijkt een van de redenen waarom Coke nog steeds denkt zijn winst met 10 procent te kunnen laten groeien, terwijl Pepsi zijn verwachtingen juist heeft teruggebracht van 12 naar 8 procent. Maar door de prijzen gelijk te houden moet Pepsi in staat zijn wat marktaandeel van Coca-Cola af te snoepen. En als de grondstoffenprijzen dalen, moet Pepsi in staat zijn daar meer van te profiteren, omdat zijn aanbod aan producten groter is. Hoe dan ook lijkt Pepsi een betere keuze voor beleggers.

Lisa Lee

Vertaling Menno Grootveld