Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Kranten

Opinie@nrc.nl

Opinieartikelen, liefst aanknopend bij actuele gebeurtenissen, zijn welkom. De lengte is maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij graag als ingezonden brief (maximaal 250 woorden). Vermeld altijd uw naam, adres en, indien van toepassing, titels en functies. Bijdragen kunt u mailen naar opinie@nrc.nl of per post sturen naar NRC Handelsblad, redactie opinie, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. De Opiniepagina is een podium voor discussie. Bijdragen worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven.

De volledige spelregels kunt u lezen op nrc.nl/post-voor-nrc