Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Mooi, die samenwerking tussen politie en beveiligers

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Harm Brouwer, pleit voor meer bevoegdheden voor winkelbeveiligers (NRC Handelsblad, 2 februari). Dit leidde tot reacties als: ‘Pleidooi van OM-baas voor verstrekken van knuppels en handboeien krijgt weinig bijval.’ Het is jammer dat de discussie zich richt op knuppels en uniformen. Hier gaat het voorstel namelijk niet over.

In de praktijk gaat het er ongeveer als volgt aan toe. Een winkelbeveiliger betrapt een winkeldief en mag deze – net als elke andere burger – aanhouden. Vervolgens wordt onmiddellijk de politie gebeld. Eén – soms twee – politieagent(en) vertrekken naar de winkel. De beveiliger houdt de winkeldief vast totdat de politie arriveert en de dief overgedragen wordt. In veel gevallen wordt er door de agent(en) nog één of meer getuigenverklaringen opgenomen voordat de dief naar het politiebureau wordt vervoerd. Hier wordt een administratieve procedure in gang gezet waarin proces-verbaal wordt opgemaakt en eventueel later een boete wordt opgelegd.

Met jaarlijks circa 30.000 aanhoudingen van winkeldieven door de politie, is het duidelijk dat deze werkwijze veel waardevolle politiecapaciteit vergt. Politiecapaciteit die beter voor andere zaken ingezet kan worden dan voor de administratieve verwerking van winkeldieven. Door winkelbeveiligers de bevoegdheid te geven om ter plaatse proces-verbaal op te maken en eventueel een boete uit te schrijven kan grote efficiëntiewinst behaald worden. Hierdoor kan de schaarse politiecapaciteit beter worden benut en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de voordelen van de private sector. Het is jammer dat de gedachte achter het voorstel van Brouwer verloren dreigt te gaan in een discussie over geweldsbevoegdheden en democratische controle.

Carlo Cahn

Manager van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties