Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Er is een verschil tussen landschap en natuur

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) geeft een vertekend beeld van wat landbouw voor natuur en landschap kan betekenen (NRC Handelsblad, 7 februari). Een groot deel van onze landbouwgebieden is hoogproductief; daar wordt geproduceerd voor de wereldmarkt en is de biodiversiteit nagenoeg nul. Bleker onderscheidt die situatie niet van andere gebieden, waar de agrarische productie op een lager pitje staat en de natuur wel degelijk een kans krijgt. Evenmin onderscheidt hij landschap en natuur: het herstellen of aanleggen van mooie landschapselementen als lanen en heggen is gemakkelijker te verenigen met het boerenbedrijf dan de toepassing van productiemethoden die ook planten en dieren een kans geven. Ik ben het met Bleker eens dat er geen maatschappelijke tweedeling moet zijn tussen de ecologische hoofdstructuur en het omliggende landschap. En Natuurmonumenten zet zich er graag voor in om samen met boeren en anderen de kwaliteit en de vitaliteit van het landelijk gebied te vergroten. Maar dat kan alleen als een reëel debat zonder sprookjes over de rol van de landbouw mogelijk is. Ook moet Bleker eerst met de provincies de bezuinigingsproblematiek oplossen, een onderwerp waar hij in het interview behendig omheen loopt. Want wordt dat niet goed opgelost, dan komen de ontwikkelingen op het platteland in een impasse. En komt de staatssecretaris aan het realiseren van welk vergezicht dan ook niet toe.

Jan Jaap de Graeff

Directeur Natuurmonumenten