Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Auto- en motorsport

Creatief met elektroden

Wetenschapspagina 03-02-11

Bij het lucifervoorbeeld op de wetenschapspagina van donderdag 3 februari 2011 maakt U twee fouten (‘Creatiever met elektroden op het hoofd’). 1 U ziet de meest voor de hand liggende oplossing over het hoofd:Leg een van de ‘eenheden’ schuin over het gelijkteken, dan krijgt U:Linkerlid is ongelijk aan rechterlid.(Je mag natuurlijk niet het stokje van de ‘I’ of het middelste van ‘III’ verplaatsen.) 2 Uw oplossing ‘VI = VI = VI’ is niet correct want betekenisloos.De gelijkheid ‘=’ is een binaire relatie, die als antwoord een ‘Boolese waarde’ (waar of onwaar) geeft.Als je de expressie van links naar rechts evalueert, zoals gebruikelijk bij afwezigheid van haakjes, (dus als je impliciet haakjes plaatst) probeer je de formule ‘( VI = VI ) = VI’ te evalueren. Het deel tussen haakjes levert ‘waar’ als antwoord. Dit is echter van een andere categorie dan het ‘getal’ in het rechterlid en kan er dus niet mee vergeleken worden.Als U de twee categorieën ‘getal’ en ‘Boolese waarde’ op een of andere manier binnen een omvattende verzameling zou inbedden, zal het antwoord van de formule ‘onwaar’ moeten zijn en dus niet ‘kloppend’.

Prof. Dr P. de Groen

Vrije Universiteit Brussel