Donner: amper gedwongen ontslagen bij rijksambtenaren

Rijksambtenaren hoeven zich geen zorgen te maken over gedwongen ontslagen. Ondanks de komende forse bezuinigingen op de Rijksdienst zullen die niet zo vaak voorkomen.

Dat zegt minister Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) vandaag in een interview met NRC-redacteuren Kees Versteegh en Erik van der Walle. Over de eis van de ambtenarenbonden dat het Rijk een baangarantie moet afgeven, zegt hij:

“Als je kijkt naar de grote uitstroom van ambtenaren tot 2015 door de vergrijzing, dan is er niet de minste reden om je zorgen te maken. Onze grootste zorg wordt hoe we de lege plaatsen kunnen bezetten met mensen die de juiste kwalificaties hebben en bij de bezuinigingen hun eerdere baan waren kwijtgeraakt.”

Bonden dreigen met acties
Vanmiddag twaalf uur liep het ultimatum af dat de bonden aan het kabinet hadden gesteld bij de loononderhandelingen. Die liepen vorige week vast omdat het kabinet de bonden weigerde tegemoet te komen in hun eis en om de ambtenarensalarissen met 2 procent te verhogen, en het kabinet een baangarantie te laten afgeven. De bonden dreigen nu met acties.

In een reactie namens het kabinet op het aflopen van het ultimatum schrijft Donner dat de eisen van de vakbonden de kwaliteit van de Rijksdienst en de kredietwaardigheid van Nederland in gevaar brengen, omdat dan een te groot begrotingstekort dreigt. Verder zou toegeven aan de looneisen van de bonden betekenen dat “er nog meer ambtenaren de Rijksdienst zouden moeten verlaten”, aldus Donner.

Uitvoerende taken afstoten naar de markt
In een toelichting op de via NRC Handelsblad uitgelekte plannen voor een bundeling en afslanking van de uitvoeringsinstellingen, zegt Donner sommige uitvoerende taken te willen afstoten naar de markt, en daarbij op andere manieren het publieke belang te willen waarborgen.

Als voorbeeld noemt Donner het toetsen van bouwvergunningen. “Dat vergt nu nog een groot overheidsapparaat. Dat kan je echter ook door private, gecertificeerde organisaties laten doen. Vergelijk het met een externe accountant die een jaarverslag goedkeurt.”