Liet Wilders zich inspireren door Van Kooten en De Bie of door Het Pauperparadijs?

“Zet al het schorriemorrie maar bij elkaar”, zegt Wilders vanmorgen in De Telegraaf. Het ‘tuigdorp’ als concept is niet bepaald nieuw.Het doet bijvoorbeeld denken aan een plan dat de typetjes Jacobse en Van Es (wikipedia) al in 1980 voorstelden in het verkiezingsprogramma van hun ‘Tegenpartij’. En het doet ook denken aan het negentiende-eeuwse pauperparadijs, aan de vergetelheid ontrukt door Suzanna Jansen.

Het plan van Jacobse en Van Es is expliciet racistisch, voor hen stonden Turken gelijk aan tuig: daarin verschilt het van Wilders’ idee. F. Jacobse (Van Kooten) verwoordt het zo:

Een oud geborduurd spreekwoord, dames en heren, zegt: ‘Het buitenland ligt naast de deur.’ Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij als je je huis uit komt struikelt over een Turkse junk met een spuit nog in zijn arm.

De oplossing van Jacobse en Van Es is eenvoudig. Ze tonen een landkaart van Nederland waar speciale gebieden zijn aangewezen voor de buitenlanders: Drenthe wordt ‘Turkenburg’ vanwege de schapen en de noordelijke kustprovincies lijken op Noord-Afrika dus worden ‘Tunesingen’:

Tuigdorpen bestonden al

In het boek Het pauperparadijs van Suzanna Jansen kun je lezen over negentiende-eeuwse tuigdorpen. In een recensie uit 2008 beschrijft NRC-Boeken redacteur Maartje Somers de inhoud zo:

Rode draad in het boek zijn de ‘bedelaarskolonies’ te Veenhuizen, het ‘pauperparadijs’ waar sinds 1818 arme stedelingen werden ‘heropgevoed’ met militaire tucht en noeste landarbeid. De bedelaarskolonieën waren de ‘totaaloplossing’ van de verlichte legerofficier en politicus Johannes van den Bosch voor het nijpende armoedeprobleem in het ontwrichte Nederland van na Napoleon. De paupers konden in de frisse buitenlucht een deugdelijk bestaan opbouwen. Maar ze moesten wel strikt doen wat ze werd voorgeschreven. Onder het motto deugdzaamheid verdween zo de grens tussen sociaal experiment en gevangenis. Tussen 1840 en 1858 verbleef bijna twee procent van de toenmalige bevolking in drie ‘vrije-’ en twee ‘dwangkolonieën’ in het barre Drente. Onder hen drie generaties voorouders van Suzanna Jansen.