Is er echt sprake van een record?

Ja. Immigratiecijfers zijn sinds 1865 beschikbaar – toen waren er circa 8.000 immigranten. In 2010 kwamen volgens het CBS 149.762 immigranten Nederland binnen. In 2001 waren het er 133.404. Het aantal daalt tot 92.297 in 2005, en stijgt dan gestaag. Tegelijkertijd verlieten meer mensen Nederland. In 2000 vertrokken er 78.977 en dat steeg tot 117.743 in 2010. De emigratie steeg sterker dan de immigratie, maar in 2010 was het saldo toch zo’n 32.000 mensen die Nederland erbij kreeg. Het migratiesaldo was negatief van 2004 tot 2007. Ten opzichte van de totale bevolking is 2010 overigens geen record. Nu is dat 9 op 1.000 inwoners. In 1946 was er een korte piek van 12 op 1.000 (vooral mensen uit Indië).