Helft plastic hergebruikt

Ongeveer de helft van apart opgehaald plastic afval wordt opnieuw gebruikt. Dat stelt de VROM-Inspectie na onderzoek naar de gescheiden inzameling. Onlangs ontstond verwarring over het percentage plastic dat wordt hergebruikt.

In oktober vorig jaar zei directeur van Nedvang Jan Storm dat ongeveer 80 procent van het ingezamelde plastic opnieuw wordt gebruikt. Nedvang steunt bedrijven en gemeenten bij de inzameling. Storm reageerde op uitlatingen van de topman van afvalbedrijf Van Gansewinkel, die stelde dat het plastic scheiden nauwelijks zin heeft en dat veel plastic helemaal niet wordt gerecycled.

Gemeenten zijn sinds een jaar verplicht plastic gescheiden in te zamelen. Staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) wil dat de Europese Commissie de methode verbetert om afval te registreren en te meten. Nedvang registreert, „net als België en Duitsland”, de hoeveelheid plastic die bruikbaar is voor recycling. Volgens de onderzoekers van de VROM-Inspectie (onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) „is het de vraag of de wijze van berekening van de recyclingspercentages overeenkomt met de betreffende Beschikking van de Commissie”. Volgens de inspectie gaat na de eerste sortering nog een groot deel verloren door verontreinigingen en het verwijderen van ongewenste kunststoffen.

De doelstellingen bij het ophalen van plastic afval worden in elk geval gehaald. Vorig jaar had Nederland zich ten doel gesteld 38 procent kunststof opnieuw te gebruiken. Volgend jaar moet dat 42 procent zijn.

De hoeveelheid gescheiden opgehaald plastic bij huishoudens en bedrijven stijgt sterk. Er is vorig jaar drie maal zoveel ingezameld als in 2009. „Er is meer dan 80 miljoen kilo kunststofverpakkingsafval ingezameld en daarvan is op grond van de eerste cijfers ongeveer 77 procent aan recyclers geleverd voor de productie van nieuwe grondstof”, aldus Nedvang.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Het bericht Helft plastic hergebruikt (9 februari, pagina 5) voert de directeur van afvalverwerker Van Gansewinkel op, die zou hebben gezegd dat plastic scheiden weinig zin heeft. Daarmee doelt hij niet op de maatregel zelf, maar op de uitvoering: recycling van verschillende kunststoffen samen is maar voor de helft mogelijk.