Pieter van Vollenhoven

Voormalig terrorismebestrijder Tjibbe Joustra volgt Pieter van Vollenhoven op als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Sinds de oprichting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2005 was hij voorzitter, maar vandaag neemt Pieter van Vollenhoven afscheid. Van Vollenhoven zei gisteren in een documentaire van de NOS dat hij het niet eens is met de manier waarop zijn opvolger Tjibbe Joustra is gekozen. „Ik ben niet tegen een benoeming door het kabinet, maar wel tegen de wijze waarop de selectie heeft plaatsgehad. Die selectie is door ambtenaren van verschillende ministeries gedaan. De raad is daar nauwelijks in gekend. Je moet de raad in staat stellen zelf met kandidaten te komen. De raad moet onafhankelijk kunnen zijn”, zei Van Vollenhoven. Hij zei ook dat hij besloot eerder af te treden uit oogpunt van continuïteit van de raad. Hij wil voorkomen dat in 2013, als de zittingstermijn voor alle leden afloopt, iedereen gelijktijdig vertrekt. (NRC)