Veel minder geld naar campagnes Provinciale Statenverkiezingen

Campagnes rond de Provinciale Statenverkiezingen hebben te lijden onder de verslechterde economische situatie. De provincies geven ten opzichte van 2007 bijna de helft minder geld uit aan de strijd om stemmen.

De NOS meldt dat Zuid-Holland van alle provincies de geldkraan het verst heeft dichtgedraaid. Waar vier jaar terug nog een half miljoen werd uitgetrokken voor campagnes, is dat budget nu met bijna factor tien teruggebracht naar 60.000 euro.

In totaal wordt er door de twaalf gewesten 1,9 miljoen besteed in de aanloop naar de verkiezingen van 2 maart. In 2007 was dat nog 3,5 miljoen euro. De opkomst kent over het algemeen al jaren een dalende lijn. Bij de vorige verkiezingen kwam 46,3 procent van de stemgerechtigden opdagen. De Provinciale Staten controleren het dagelijks bestuur van de provincies; de Gedeputeerde Staten.