Weer mensen op maan

Maan wordt weer betreden

– Sinds vanmorgen achttien minuten over tien zijn er weer mensen op de maan: Alan B. Shepard, eens de eerste Amerikaan in de ruimte, en Edgar D. Mitchell hebben feilloos hun maansloep Antares op de maan gezet. Vanmiddag om tien over drie zou Shepard de maansloep verlaten en aan zijn eerste wandeling over de maan beginnen. Twintig minuten later volgt Mitchell.

De eerste taak van de astronauten is het uitzetten van een aantal instrumenten en – nog eerder – het oprapen van ten minste één brok steen, zodat hun reis niet vergeefs is geweest, zelfs al zouden ze om de een of andere reden onmiddellijk na het uitstappen opstijgen.

De voorbereidingen voor de landing zijn al vanmorgen vroeg begonnen. Om tien uur was alles klaar. Stuart Roosa draaide in zijn eentje op honderd km hoogte in het moederschip rond, juist boven het landingsgebied, toen Mitchell om vijf minuten over tien de remraket ontstak. [Na handbesturing van Mitchell en Shepard]

daalde de maansloep de laatste meters en vrijwel zonder schok kwam ze om 10.18.14 uur op de maan terecht. De landing zelf had twee minuten langer geduurd dan was voorzien. [...]