‘Terroristische aanslag’ op Egyptische gasleiding blijkt gaslek te zijn

Brand na de explosie van de gasleiding in het noorden van het Sinaï-schiereiland (screenshot Al Jazeera)

De Egyptische staatstelevisie maakte vanochtend melding van een explosie bij een gasleiding in het noorden van het Sinaï-schiereiland. In eerste instantie werd vermoed dat het ging om een terroristische aanslag. Maar het gasbedrijf meldde vanmiddag dat de brand is veroorzaakt door een gaslek.

Als gevolg van het lek ontstond er een grote brand. Halverwege de ochtend kon het sein brand meester worden gegeven, nadat de gastoevoer was afgesloten.

De ondergrondse pijpleiding vervoert gas naar Jordanië en Israël. De explosie vond plaats bij een compressorstation, enkele honderden meters van het lokale vliegveld. Volgens Reuters, dat zich baseert op bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten, was alleen de gasleiding naar Jordanië getroffen door de explosie.

De plek van de explosie bevindt zich dicht bij de Gaza-strook. De leiding naar Israël is uit voorzorg afgesloten. Het land krijgt zo’n veertig procent van zijn gas via deze route. Ook de leiding naar Jordanië is afgesloten. De gasleidingen blijven een week afgesloten voor reparaties. Het afsluiten van de gasleiding kost Jordanië vermoedelijk vier miljoen dollar extra per dag om te voorzien in haar energiebehoefte. Jordanië genereert tachtig procent van haar elektriciteit met dit gas.

‘Aanslag komt goed uit voor Mubarak’
Toen er vanochtend nog sprake leek te zijn van een aanslag, zei NRC Midden Oosten-deskundige Carolien Roelants, dat als het echt een aanslag was geweest dit president Mubarak goed uit zou komen. Het zou het nut van zijn regime dat moslimfundamentalisme onder de duim houdt, benadrukken. Toen de eerste berichten over de brand vanochtend kwamen, meldde de staatstelevisie dat de aanslag plaats kon vinden vanwege de verslechterde veiligheid in het land veroorzaakt door de protesten van anti-Mubarak demonstranten:

Het is wel heel toevallig. Alles wat de staatstelevisie meldt, moet je met grote korrels zout nemen. Zij hebben er belang bij om te zeggen dat het bijvoorbeeld Al-Qaida was. Zo kan het regime zeggen: ‘kijk wat er gebeurt als we de macht niet meer hebben. Dat is gevaarlijk.’

Maar het Sinaï-gebied herbergt wel veel extremistische groepen die je ervan kan verdenken verantwoordelijk te zijn voor een dergelijke aanslag. Je moet ook bedenken dat de gasleveranties aan Israël erg omstreden zijn. De bevolking is in tegenstelling tot het regime niet pro-Israël.

In juli vorig jaar probeerden Bedoeïenen de gasleiding op te blazen nadat de spanningen tussen hen en de Egyptische overheid opliepen. De Bedoeïenen beschuldigen het regime van discriminatie en verwaarlozing.

    • Hans Klis